Kutil Mim

Prostředí kolem nás se mění, něco měníme my, něco mění sousedé. Kdo měnit neumí, musí mít o to větší umění, které dá těm pár kusúm ohroženého druhu schopných stavitelů (a snižovačů Entropie, což je náhodou jediný společný jmenovatel všech živých organizmů na naší… v lepším případě vaší zahradě).

Bakterie a kacíři

Jóo to byly časy, když ješe bakterie neexistovaly a nemocy se daly jednoduše svést na ďábla a jinoui boží vůli….ale jednou se to provalit muselo, nikdy nemůžete stihnout upálit všechny co mluví proti vám, někdy prostě zaprší.

Technologický Rozkrok

Táaakže… mnozí lidé nepochybují o tom, že „technika“ jde neuvěřitelným tempem kupředu a že věda neustále zásobuje civilizaci novými věcmi, které většina jednotlivců nemá šanci pobrat.

Tito lidé jsou daleko od pravdy, a to tak, že i kdyby byli o polovinu blíž, pořád by nebyli schopni dohlédnout na horizont skutečného stavu věcí.
Co se týče množství dostupné (potažmo čerstvě dostupné) techniky, to je jednoduše dáno aktuálním nekontrolovaným počtem lidských obyvatel této planety (cca 7mld).
Už to číslo je z principu nemožné si představit a uvědomit pro drtivou většinu každého z nich.
Co se týče pomyslného stupně vyspělosti technologií a jejich možností, které nám zprostředkovávají, na jednu stranu nemůžu opomenout, že za cca posledních 100 let došlo například k účinné miniaturizaci většiny technologií (což je závislé na speciálních materiálech a jejich zpracování, resp. nových metodách jejich zpracování). Na stranu druhou ale i pro průměrně technicky založeného člověka není problém uvědomit si, že např. už více jak 200 let nedošlo k tolik potřebné a tolikrát už alternativními způsoby navrhované invenci pohonu automobilů, jakožto i většiny vehiklů sloužících k přepravě. Přestože tyto vehikly oplývají množstvím užitečných, avšak ve výsledku titěrných až zanedbatelných vylepšení, stále nejsou ničím jiným než primitivními spalovacími (a zážehovými) motory na fosilní paliva.
To je samozřejmě jen jedna z mnoha do očí bijících skutečností. Pohádka o tom jak lidský tvor chodil na Měsíci už skoro úplně vyprchala, jakákoliv slibná technologie, která by se alespoň zabývala vesmírným přepravováním a manipulací životů je v nedohlednu. Přitom je evidentní, že prakticky jediná možnost jak do budoucna přežít je expandovat do nekonečných prostor tohoto Vesmíru. Resp. druhá možnost řešení, kterou si ale nechce nikdo připustit, je prostě ta, že lidský tvor jakožto živočišný druh v budoucích staletích vyhyne, případně sám sebe zničí a bohužel zároveň nezvratně zničí i další druhy, které doposud vyhubit nestihl.

PPP první příspěvek peněžní

O penězích a o tom kdo je má a nezvládá je udržet…
O tom jak vědomostmi o těchto mnohdy kritických dírách v měšci zlata získat výhodu nad ostatními, kteří těmito vědomostmi nedisponují… respektive udělali tu chybu, že se vůbec nezajímají o nአWEBBB.

Jinými slovy – o Peníze jde vždy až úplně na prvním místě.