Koruna virus v česku.

Koruna virus v česku.
Do České republiky se dostal koruna virus. Postihuje zejména mladší lidi a nejvíce o víkendu. Inkubační doba je poměrně krátká. Příčiny jsou závažné. Mladí lidé po víkendu, nejvíce v neděli, jsou bez koruny. Někteří slabší jedinci podlehnou už po pátku a jsou bez koruny již v sobotu.
Dle vyjádření nejmenovaného kontaktu z ministerstva financí a práce je „léčba velmi tragická a únavná, omezující hlavně teenagerský život“ , nejůčinnější způsob je práce s finanční odměnou.
Jediná prevence je dostatečně vysoké kapesné, přídavky, případně jiná podpora. Doufejme , že virus odejde tak, jak přišel a další víkend se nevrátí.

gamblerství kolem nás …

Doporučujeme

Tak jsem se po delší době rozhodl naspat konečně článek o gamblerství a hlavně o lidech okolo těchto jedinců. Jelikož je o tomto problému hodně článků po celém internetu, budu možná i některé citovat, protože líp to už snad vyjádřit nejde.

Nejhorší a snad opravdu alarmující je fakt, že tento člověk si tuto svou nemoc snad ani neuvědomuje. Jeho největším vzrušením a cílem jeho života je vidina možné velké výhry, snadné získání peněz. Neuvědomuje si svou situaci, mylně informuje své okolí, vytváří si alibi, mate své okolí a všemi směry se snaží svou nemoc maskovat. Uklidňuje sebe sváděním svých chyb na druhé a snaží se tak uklidnit své svědomí a rýhu na duši a srdci. Obvykle potom tímto trpí jeho nejbližší, protože nechápou, kde vlastně dělají chybu, cítí se poníženě a ukřivděně. 

Zde bych si dovolil ocitovat wikipedii :

Příznaků gamblerství je celá řada a nelze jednoduše paušalizovat, kdo gambler je, a kdo ještě není. Gambleři mohou být i lidé, kteří splňují jen několik málo z těchto příznaků:

 • Omezená svoboda chování, která negativně ovlivňuje život nemocného i jeho blízkých.
 • Hra jako životní náplň, výhra jako maximální životní úspěch.
 • Touha po okamžité výhře v případě prohry, a to i za cenu velkých finančních ztrát.
 • Žádný finanční strop hry – vede k prohlubování dluhů a finančním problémům.
 • Problémy se spánkem.
 • Přemýšlení o hazardu v průběhu celého dne.
 • Snížení výkonnosti a ctižádosti.
 • Ztráta pojmu o čase.
 • Výčitky svědomí.
 • Prohlubující se příznaky, rostoucí potřeba hry a výhry.

Příznaků je ovšem více a mohou se lišit dle individuálních předpokladů hráče.

Nejhorší na této nemoci je skutečnost, že pokud si tuto svou nemoc gambler nepřizná a nezačne problém řešit, padá hluboko do jak finanční tak psychické propasti. Následná léčba a hlavně pomoc svých blízkých snad může problém minimalizovat a snížit následky.

Tento článek budu postupně doplňovat a upravovat i na základě Vašich reakcí a komentářů.

registrace pro komentáře a dotazy


 

identita, obviňování, výčitky …

Doporučujeme

Spoustu vnějších vlivů každodenně útočí přímo na naši identitu a naše já. Přitom naše identita nám vnitřně říká, kdo jsem a jaký jsem. Určuje přímo směr našeho chování a reakcí na vnější impulzy. Identita je prostor každého z nás, o který se můžete opřít. Identita je vyjímečná, neměl by nám na ni nikdo sahat, negativně ji ovlivňovat. Proto si ji střežme a nedovolme si ji ovlivnit negativními vlivy. Nedovolme nikomu aby nás vědomě ponižoval a srážel nám ji na minimum. Vyvarujme se ovlivňování nás samotných okolními „pěti“ lidmi, kteří jsou nám denně nablízku, a mají podvědomý vliv na naše rozhodování. Můžou nás podvědomě negativně ovlivnit a vnutit nám svoje názory a styl chování, které by jsme původně určitě ani neměly. Změna názoru, stržen davem … Nedovolme jim vstoupit do našeho vnitřního prostoru.

Jedním hlavním případem snižováním naší vlastní identity a napadáním našeho sebevědomí jsou výčitky a obviňování. Obvykle začínají slovem TY … například ty jsi zase … kdyby jsi … kolikrát jsem ti říkal(a) … a další případy. Obvykle útočí přímo na naši identitu a naše osobní já. Máme pocit, že by bylo nejlepší odejít, vyhnout se konfrontaci a nenechat se takhle psychicky napadat. A přitom si to v častých případech ani samy útočnici neuvědomují. Například komunikace rodič – dítě. A přitom stačí pouze změnit strukturu věty a tón hlasu a vše vyzní a zapůsobí úplně jinak. Použijte oslovení jménem, zapojte prosbu a vaše stanovisko k dané věci. To samé platí i na vlastní kritiku. Myslet si o sobě, já to nedokážu již předem je špatný způsob si udržet dobrý pocit a identitu v kladných hodnotách …

Na toto téma existuje spousta knih, instrukcí, www stránek a osobních koučů, kteří vám odborně poradí a navedou správným směrem. Berte tento můj článek jako impulz na zamyšlení se a případné zapojení se do diskuze na toto téma. Rád se dozvím další informace a poznatky.

registrace pro komentáře a dotazy

alkoholismus

Co to je Alkoholismus?

chronické recidivující onemocnění – postihuje celou osobnost postiženého, jeho blízké, celou rodinu – způsobuje psychické a fyzické problémy – nejrozšířenější a nejzávaznější forma závislosti – tuto nemoc lze léčit

Dle mého názoru je touto nemocí postižena velká část naší populace. Už pouze touha po odpoledním pivku je náznakem alkoholismu. Tvrzení, že já piju jenom o víkendu, není žádnou omluvou. Alkoholik se dokáže těšit na slíbený přísun klidně i týden. Tělo se uvede do stavu očekávání a na tu svou „drogu“ si klidně počká. Potom nastane úleva po přisunu své dávky a koloběh se opět opakuje. Spousta lidí si velmi ráda zaměňuje občasné pití za pravidelný přísun.

Projevy Alkoholismu

tajné pití – výpadky paměti v době opilosti (tkzv. okno) – trvalé myšlenky na alkohol – sociální problémy – nápadné agresivní chování – vytváření tajných zásob alkoholu – pravidelné ranní doušky – postižení mentálních schopností – lhaní, kriminální činy, krádeže

To, že je někdo opravdu alkoholik nemusí být na první pohled patrné. Nemám tím na mysli případy pijanů, kteří tráví svůj čas u okýnka na nádraží. Znám případ, kdy si jeden alkoholik dopřával denně svou dávku ve svém rodinném domě vždy večer, kde se opil totálně do němoty. O této jeho nemoci neměl nikdo ani ponětí, dokonce ani sousedé či jeho kolegové. Byl dokonce i v zastupitelstvu obce, kde na schůzích se vyhýbal kontaktu s alkoholem, zato potom tajně doma to dohnal. Nakonec byl nucen na nátlak rodiny jít s pravdou ven a absolvovat protialkoholní léčbu. Pokud opravdu propadnete alkoholu a nejste již schopni se po ránu dát dohromady a na nohy Vás postaví až malá dávka (pivo, panák), velmi se zamyslete nad návštěvou lékaře a následnou léčbou.

Jak ovlivňuje fyzické zdraví

žaludeční vředy – epileptické záchvaty – nadměrné zatížení jater s jaterní cirhózou, zvětšením jater, rakovinou jater z trvalé intoxikace – poškození jater způsobuje selhání ledvin – postižení slinivky břišní – vysoký krevní tlak – srdeční choroby z důvodu zvětšení srdce na základě velkého objemu

Tyto projevy nemocí jsou u alkoholiků všeobecně známé. Asi nemá cenu se nad nimi rozepisovat. Jenom asi stojí zmínka nad postižením slinivky břišní. Alkohol se v těle nespotřebuje v žaludku a střevech, ale už při průchodu hrtanu, hltanu … Mylný názor o tom, že ten náš kolega je ale borec, protože vypije patnáct piv a deset panáků a nic mu není, je právě opakem. Tento jedinec už má zničenou část trávicího traktu a není schopen už alkohol kvalitně vstřebat. Zatěžuje tím pádem alkoholem orgány, které si s ním už nedokáží poradit a je už vlastně velmi vážně nemocen. Na to jak by zdravý člověk měl reagovat po vypití jednoho piva či panáku existuje mnoho studií a testů napříč celým internetem. Znám i případ, kdy se jeden alkoholik propil k poškození těchto orgánů pitím whisky s coca colou, která mu tyto orgány velmi vážně poškodila a nakonec jej musely lékaři dávat dohromady na kapačkách a umělé výživě. Nebyl už schopen přijímat energii a živiny normálně ze stravy.


 

Léčba alkoholismu

léčba v rámci odvykací léčby (používají se psychofarmaka – léky na psychiku) – velmi malá část alkoholiků se chce léčit – léčba ambulantně bez hospitalizace, zapojení se do práce, starání se o rodinu – používají se i léky, které snižují touhu po alkoholu

Jelikož nikdo si asi sám nechce přiznat, že je závislý na alkoholu či jiné droze, je tím pádem velmi komplikované a složité se na léčbu dát. Jen velmi málo silných jedinců za velké podpory rodiny a blízkých přátel to zvládne sám. Hospitalizace v léčebně je naproti tomu silným krokem a pokud se na ni člověk dá a pochopí léčbu a přizná si svou nemoc, má krůček k vítězství. Léčba obvykle probíhá ve třech fázích. V první fázi se dáte fyzicky a psychicky do pořádku za podpory lékařů a sester. Zavedou Vám tvrdý polovojenský režim a vzbudí ve vás odpovědnost a řád. Za pomoci podpůrných léků vám postaví tělo opět do latě a začnete opět normálně jíst, přestanete se klepat, přijdete prostě na to, že bez toho alkoholu to opravdu normálně jde. Naučí Vás několik příruček a frází (desatero a pod.), které vám budou připomínat chybu, kterou alkohol vám a vašemu okolí způsobuje. Druhá fáze je obvykle o pochopení a nalezení problému, který vás k pití alkoholu přivedl. Naleznete řešení jak to jde bez něj a hlavně pochopíte, že tudy cesta opravdu nevede. Pocit blaženosti a vítězství, které je jenom dočasné a mylné opravdu nikam nevede. Alkohol opravdu velmi ovlivňuje myšlení a rozhodování se a vede k opačnému finálnímu výsledku. Třetí fáze vás postupně připraví na návrat do normálního života. Postupně si za pomoci lékařů a sester zajistíte a najdete práci, bydlení, podporu rodiny. Na sezeních si proberete simulace možného návratu ne zpět do starých kolejí. Naučíte se, jak se vyvarovat kontaktu s alkoholem, tak aby vás opět nestrhl zpět do hlubin. Jak odmítat nabídky alkoholu a vyhýbat se pokušení si ho i sám tajně pořizovat. K tomuto účelu je i dobré nějaký čas užívat lék Antabus, který odbourává enzimy, které pomáhají tělu odbourávat alkohol a tím pádem si s ním tělo neumí poradit a stává se pro vás tkzv. jedem. Pokud se i přes tento lék pokusíte alkohol pít, dojde ke zvracení, zrychlení tepu a značnému poškození jater a následně ledvin. Může dokonce dojít i k zástavě srdce. Je tedy hodně na zvážení toto poškození a riziko postoupit.

Na toto téma jde psát nekonečně, a pokud by byl zájem se o tomto tématu dál rozepisovat, rád přidám další informace, které mám z vlastní zkušenosti. Jenom pro povzbuzení, již přes sedum let jsem abstinent, a opravdu to bez alkoholu jde …

registrace pro komentáře a dotazy

Academic Singles seznamka

academic singles

 • Najděte lásku!

  Pomocí našeho vědecky navrženého dotazníku vám Academic Singles najde správnou kombinaci s partnery, kteří jsou kompatibilní. Vyplňte si dotazník, přehled Vašich partnerů a Vaše shody jsou zcela zdarma, bez závazků …

 • Staráme se o Vaše soukromí.

  Zaručujeme, že Vaše osobní informace nebo Vaše zprávy, které jste si vyměnili se svými partnery, nebudou přístupné třetím osobám. Dáme Vám také příležitost rozhodnout, kdo může zobrazit Vaše fotky.

 • Cílené seznamování funguje

  U Academic Singles jsou design a výkon synchronizovány. VÝHODY: inovativní aplikace, vědecký test osobnosti a seriózní návrhy partnerů, kteří dokonale odpovídají Vaší osobnosti.

  Náš dotazník zkoumá Váš postoj, názory, touhy a očekávání. Výsledný osobní profil je základem pro porovnávání a vyhledávání vhodných partnerů v požadované lokalitě nebo kraji.

 • Zkuste Academic Singles bez závazku

  Zaujal Vás Academic Singles? Zaregistrujte se zdarma online nebo přes aplikaci – a cesta za láskou může začít! VÝHODY: Možnost dokončit osobnostní test a získat seznam potenciálních partnerů zcela zdarma. Vyhledávání partnerů s českou agenturou Academic Singles opravdu funguje!

  Všichni nezadaní v naší platformě vyhledají profily, které zobrazují jejich partnerské požadavky prostřednictvím pokročilého vyhledávání. Pokud chcete někoho kontaktovat, stačí si napsat zprávy přes chat. Pošlete si pár zpráv, vyměňte si fotografie, zorganizujte si zábavnou schůzku a zamilujte se.

  academic singles