identita, obviňování, výčitky …

Doporučujeme

Spoustu vnějších vlivů každodenně útočí přímo na naši identitu a naše já. Přitom naše identita nám vnitřně říká, kdo jsem a jaký jsem. Určuje přímo směr našeho chování a reakcí na vnější impulzy. Identita je prostor každého z nás, o který se můžete opřít. Identita je vyjímečná, neměl by nám na ni nikdo sahat, negativně ji ovlivňovat. Proto si ji střežme a nedovolme si ji ovlivnit negativními vlivy. Nedovolme nikomu aby nás vědomě ponižoval a srážel nám ji na minimum. Vyvarujme se ovlivňování nás samotných okolními „pěti“ lidmi, kteří jsou nám denně nablízku, a mají podvědomý vliv na naše rozhodování. Můžou nás podvědomě negativně ovlivnit a vnutit nám svoje názory a styl chování, které by jsme původně určitě ani neměly. Změna názoru, stržen davem … Nedovolme jim vstoupit do našeho vnitřního prostoru.

Jedním hlavním případem snižováním naší vlastní identity a napadáním našeho sebevědomí jsou výčitky a obviňování. Obvykle začínají slovem TY … například ty jsi zase … kdyby jsi … kolikrát jsem ti říkal(a) … a další případy. Obvykle útočí přímo na naši identitu a naše osobní já. Máme pocit, že by bylo nejlepší odejít, vyhnout se konfrontaci a nenechat se takhle psychicky napadat. A přitom si to v častých případech ani samy útočnici neuvědomují. Například komunikace rodič – dítě. A přitom stačí pouze změnit strukturu věty a tón hlasu a vše vyzní a zapůsobí úplně jinak. Použijte oslovení jménem, zapojte prosbu a vaše stanovisko k dané věci. To samé platí i na vlastní kritiku. Myslet si o sobě, já to nedokážu již předem je špatný způsob si udržet dobrý pocit a identitu v kladných hodnotách …

Na toto téma existuje spousta knih, instrukcí, www stránek a osobních koučů, kteří vám odborně poradí a navedou správným směrem. Berte tento můj článek jako impulz na zamyšlení se a případné zapojení se do diskuze na toto téma. Rád se dozvím další informace a poznatky.

registrace pro komentáře a dotazy